Music


Den sura orchen Text: Anna Jenelius Melodi: “The Drunk Scotsman” Det var en kväll i skänkrummet på tavernan här i byn Bland gästerna fanns världens folk – det var härlig en syn! Vid ett bord, där satt en alv, en dvärg, en halvlängdsman Och öl på öl igenom deras strupar […]

Den sura orcen (Lyrics, Swedish)